Motors driving the world
Power Business technology
Future-triggering switch

Công Ty TNHH Điện Cơ TECO VN

Giám Đốc Kinh Doanh         

Ông Hạng Quang Dũng

M : 0938143911 / 0949430819 / 0903122619

E  : tecoquangdung@gmail.com / tecopkdquangduong@yahoo.com


******************************************************************************************

Công Ty TNHH Công Nhgệ TECO (Việt Nam)

E&M Business Division         

Ông Yu Jen Hsiao

M : 0937895528

E  : yu@teco.com.vn


Home Appliances Division  

Ông Ingo Lin

M : 0937880948 

E  : ingolin@teco.com.vn


Air Conditioning Division    

Ông Ouyang Xiao Hai

M : 0906866448 

E  : ouyangquick@163.com


******************************************************************************************

Công Ty TNHH YATEC Engineering (VN)

Gíam Đốc                               

Ông Paul Chang

M : 0906480866 

E  : paul@yatec.com.tw / paul.yatec@gmail.com


Ký Sư                   

Ông Nguyễn Minh Phát 

M : 0906483884 

E  : phat.ngminh@yatec.com.tw


Ký Sư

Ông Đỗ Đức Đoàn

M : 01208080851 

E  : dennis@yatec.com.tw


******************************************************************************************

TẬP ĐOÀN TECO VIỆT NAM

Nhà máy

Add.: Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai

Tel.  : +84-251 3514 136

Fax  : +84-251 3514 138


Văn phòng TP. HCM

Add. : Số 136-138, Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Tel.    : +84-28 3751 9148~49

Fax    : +84-28 3751 9150Thời gian kinh doanh

HOTLINE
+84-28-37519148~49

Thời gian kinh doanh
Thứ 2 - Thứ 6 8:00-17:30